Naše služby zahrnují:

1. ZPRACOVÁNÍ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ

 • Vedení finančního podvojného účetnictví
  Zpracujeme Vám podvojné účetnictví dle platných českých zákonů s podrobným členěním Vašich nákladových a výnosových položek pro Váši přehlednou orientaci o výkonnosti firmy.

2. ADMINISTRACE DOKLADŮ

 • Kontrola úplnosti a uspořádání daňových dokladů, kontrola správnosti vedení pokladny.
  Budeme dbát a kontrolovat aby ve Vaší společnosti byly přijímány a vystavovány pouze doklady úplné a byly číslovány a uchovávány v přehledné formě.

3. ZPRACOVÁNÍ MEZD

 • Vedení mzdového účetnictví.
  Zpracujeme pro Vás Výplatní a zúčtovací listiny a Mzdové listy pro Vaše zaměstnance. Vedeme a kontrolujeme Vaše Evidenční listy sociálního zabezpečení, Zápočtové listy, Pracovní smlouvy jako i přihlášky a odhlášky zaměstnanců k zákonnému pojištění.

4. DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

 • Zpracování daňových přiznání, Stanovení daňových odhadů, minimalizace daňových zatížení
  Poskytneme daňové poradenství, plánování chodu firmy v návaznosti na daňové výlohy.

5. VÝKAZY ZÁVAZNÉ

 • Výkazy státním orgánům
  Zpracujeme účetní a daňové výstupy pro orgány státní zprávy.

6. PODNIKATELSKÉ VÝKAZY

 • Manažerské přehledy
  Na základě Vašich požadavků převedeme účetní informace do Vámi žádaného uspořádání

7. PŘI ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI

 • Registrace daní u příslušného Finančního úřadu.
  Dle rozsahu a druhu připravovaných aktivit a dle očekávaných obratů společnosti provedeme registrace vybraných daní

 • Asistence při vyhledání a přijímání administrativních pracovníků.
  Dle našich zkušeností pomůžeme s výběrem personální agentury, umístněním inzerce pro vyhledání nových administrativních pracovníků. Dle dohody můžeme asistovat při přijetí nových zaměstnanců administrativy.